Biblioterapi - en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt

Nyhet – 20 oktober 2020, kl. 14:25

I denna förstudie har syftet varit att undersöka vad biblioterapi är och hur det biblioterapeutiska arbetssättet kan användas i biblioteksverksamhet för personal, patienter och anhöriga. Författarna arbetar på lasarettsbiblioteket i Falun och avsikten är att utifrån regionplanen bidra till att medborgare och medarbetare får må bra i hela Dalarna.

Målet är att utifrån förstudien planera och genomföra en pilotstudie som i förlängningen leder till en permanent biblioterapeutisk verksamhet inom Region Dalarna.

I förstudien har man ställt sig fyra frågor:

  • Vad är biblioterapi?
  • Hur kan det biblioterapeutiska arbetssättet användas i biblioteksverksamhet för personal, patienter och anhöriga?
  • Utifrån dagens forskningsläge – vilka effekter har biblioterapi och expressivt skrivande?
  • Vilka är de centrala idéerna, teorierna och metoderna inom biblioterapeutiskt läsande och expressivt skrivande?

Genom att göra omfattande litteratursökningar, gå igenom relevant litteratur, undersöka om det finns någon biblioterapeutisk verksamhet vid andra sjukhusbibliotek i Sverige samt hur det ser ut på folkbiblioteken i Dalarna, delta i seminarier och föreläsningar, delta i nätverksträffar i länet och genomgå kursen Sorgens många ansikten – sjukdom, kultur och existentiella frågor på Högskolan Dalarna har författarna tagit fram ett gediget underlag för biblioterapeutisk verksamhet.

Läs eller ladda ner rapporten:

Biblioterapi en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt.pdf

Tillbaka

Dela: