Nu är förstudien klar – så blir Dalarnas digitala litteraturkarta

Nyhet – 09 februari 2022, kl. 11:33

Länsbibliotek Dalarnas förstudierapport om en digital litteraturkarta är klar. I den finns bland annat förslag på innehåll och teknisk utformning. Under 2022 genomförs projektet med att utveckla litteraturkartan tillsammans med en uppdatering av dalalitteraturen.se.

Våren 2021 påbörjade Länsbibliotek Dalarna en förstudie om en digital litteraturkarta, med syfte att undersöka nya digitala möjligheter att lyfta litteraturen som konstform. Förstudien har bland annat inventerat innehåll till kartan och undersökt tekniska möjligheter. 

Ett första urval av innehållet resulterade i ett 100-tal författare, besöksmål och litterära verk med anknytning till Dalarna.

Förstudien föreslår en interaktiv karta som fungerar lika bra på en webbplats som i en mobiltelefon eller surfplatta. Litteraturkartan ska vara tillgänglighetsanpassad och lättanvänd för en bred målgrupp.

Litteraturkartan kommer att vara en del av dalalitteraturen.se, Länsbibliotek Dalarnas plattform för att synliggöra författare från Dalarna. Dalalitteraturen.se ska samtidigt uppdateras och bli en del av den nya webbplatsen för Dalabiblioteken, dalabiblioteken.se. Under 2022 genomförs projektet med att uppdatera dalalitteraturen.se och utvecklingen av litteraturkartan.

Rapport

Läs eller ladda ner förstudierapporten Dalarnas digitala litteraturkarta i länken nedan.

Förstudie Litteraturkartan (pdf, 26 sidor)

Tillbaka

Dela: