Folkbibliotekens ekonomiska förutsättningar sedan år 2000

Nyhet – 06 juli 2021, kl. 10:03

Sverige har omkring 1.100 folkbibliotek. Tillsammans är de vår mest besökta gemensamma mötesplats. Folkbiblioteken finns inte enbart för att vi ska kunna låna böcker gratis. De finns för att ge tillgång till böcker, tidningar, tidskrifter, internet, databaser med mera och för att vi ska kunna vara delaktiga demokratiska medborgare.

Den senaste tiden har biblioteksföreningen fått oroande signaler över folkbibliotekens ekonomisk förutsättningar och hur de förhåller sig till lokala biblioteksplaner och bibliotekslagen.

Under våren 2021 har därför Svensk biblioteksförening undersökt hur ekonomin utvecklats de senaste 20 åren.

Läs rapporten här:

oro-over-folkbibliotekens-ekonomi.pdf

Tillbaka

Dela: