Läsfrämjande som professionellt objekt

Nyhet – 12 maj 2020, kl. 12:43

Rapporten presenterar projektet Läsfrämjande som professionellt objekt som genomförts under 2019 av lärare och forskare vid Högskolan i Borås på uppdrag av de regionala biblioteksverksamheterna i Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland, Jönköping och Sörmland.

Studien visar bl.a. att utgångspunkten för det läsfrämjande arbetet fortfarande är den tryckta boken, egen läsning uppfattas som ett fundament men är svår att hinna med samt att det är svårt att åstadkomma en uthållig och rättvis utvärderingspraktik kring det läsfrämjande arbetet. Läs rapporten här.

Tillbaka

Dela: