Läsfrämjandelyftet sommar -22

Nyhet – 27 juni 2022, kl. 10:13

Den 17 juni genomförde Kulturrådet ett webbinarium för att informera folkbiblioteken om läsfrämjandelyftet. Webbinariet spelades in och inom kort kommer en länk till den textade filmen att läggas upp på läsfrämjandelyftets sida på Kulturrådets webb.

Läsfrämjandelyftet syftar till att lyfta barn och ungas läslust, detta genom ökad och mer likvärdig tillgång till kompetensutveckling för folkbibliotek.

Läsfrämjandelyftet riktar sig till all personal på folkbiblioteken, det rör sig alltså om cirka 5 600 personer som arbetar som bibliotekarier, biblioteksadministratörer, bibliotekspedagoger med flera. Även bibliotekschefer och verksamhetsledare är målgrupp.

Läsfrämjandelyftet ska bidra till att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling, med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling, för att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en
fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Här nedan kan du läsa mer i presentationen av Läsfrämjandelyftet som visades på webbinariet den 17 juni.

Tillbaka