Nu har Sverige en biblioteksstrategi

Nyhet – 22 april 2022, kl. 10:12

Under fredagen den 22 april presenterade regeringen Strategi för ett starkt biblioteksväsende, som lyfter bibliotekens viktiga roll för demokrati och fri kunskapsförmedling.

Regeringens strategi slår fast att biblioteket är ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur och information. Det är också en plats för möten och det demokratiska samtalets utveckling samt fri kunskapsförmedling och åsiktsbildning.

Biblioteksstrategin innehåller många delar som är viktiga för utvecklingen av biblioteksväsendet i Sverige, bland annat:

  • Statens kulturråd ges i uppdrag att tillsammans med Kungliga biblioteket analysera folkbibliotekens framtida behov, och utifrån analysen identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamheten. Satsningen Stärkta bibliotek har inför 2022 förstärkts med 75 miljoner kronor, vilket innebär att den uppgår i 150 miljoner kronor totalt.

  • Kungliga biblioteket får i uppdrag att arbeta tillsammans med relevanta aktörer för att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet, samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen.

  • Regeringen kommer att ta initiativ till ett rundabordssamtal med berörda aktörer om bibliotekens utlån av e-böcker.

Läs eller ladda ner Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025 (PDF 1 MB)

Tillbaka

Dela: