Ökad satsning på Stärkta bibliotek från regeringen

Nyhet – 15 september 2021, kl. 09:00

Anslagen till stärkta bibliotek dubblas 2022 och en nationell biblioteksstrategi ska presenteras före årsskiftet, meddelade kulturministern på tisdagen.

På tisdagsmorgonen presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind höstbudgetens nyheter på kulturområdet. Ett av beskeden var att den tillfälliga satsningen på stärkta bibliotek ligger kvar på samma nivå som i år, alltså 150 miljoner, istället för att trappas ner till 75 miljoner vilket var den plan som presenterades för ett år sedan.

Den nationella biblioteksstrategin hade planerats att läggas fram tidigare i år men kommer istället att läggas fram innan det här årets slut.

Tillbaka