Regeringens skrivelse Barns och ungas läsning

Nyhet – 25 mars 2021, kl. 15:03

Regeringen har den 24 mars 2021 beslutat om skrivelsen Barns och ungas läsning. Utgångspunkten för skrivelsen är Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).

I skrivelsen, som lämnas till riksdagen nästa vecka, redogör regeringen för sina bedömningar hur läsning bland barn och unga kan främjas. Skrivelsen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I skrivelsen lyfts ett antal insatser fram, däribland det som Bokstart arbetar med, att samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola bör öka i syfte att stärka små barns språkutveckling. En annan insats är att ett läsråd ska inrättas som ett särskilt organ inom Statens kulturråd, med uppdrag att samla och samordna aktörer och insatser kring barns och ungas läsning.

Läs mer om alla insatserna och skrivelsen på regeringens webbplats.

 

Tillbaka

Dela: