Restriktioner pga Coronavirus för vår verksamhet

Nyhet – 13 mars 2020, kl. 12:51

Region Dalarna har fattat beslut om stor restriktivitet vad gäller möten, resor, utbildningar och konferenser till och med 30 april 2020. Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av coronavirus till mycket hög. Detta påverkar även Dalarna. Länsbibliotek Dalarna har därför beslutat att fram till den 30 april ställa in och flytta fram alla inplanerade utbildningar, seminarier och större möten.

Tillbaka

Dela: