Språkslingan Dalarna

Nyhet – 01 oktober 2020, kl. 10:30

Sedan några år tillbaka driver Länsbibliotek Dalarna en samverkansprocess i länet kring små barns språkutveckling som vi har kallat Språknätverk Dalarna. Satsningen kommer i fortsättningen att heta Språkslingan Dalarna. Bibliotek, barnhälsovård och förskola är de tre stora aktörerna som vi ser behöver arbeta tillsammans för att fler föräldrar och vuxna ska läsa med sina barn, men många fler verksamheter regionalt och lokalt kommer att bjudas in till det här viktiga arbetet.

Arbetet har i en uppstartsfas pågått och pågår i tre pilotkommuner – Mora, Gagnef och Leksand – där barnbibliotekarierna tillsammans med länsbiblioteket och logoped inom Region Dalarna tagit fram ett förslag på insatser som ska utgöra Språkslingan Dalarna. Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift är att i dialog med BHV-utvecklingen och BHV i pilotkommunerna bygga en bas – ett koncept kring insatserna – med material, metoder och verktyg för att underlätta samverkan. Detta koncept och material är till för alla aktörer inom Språkslingan att arbeta med och ta del av i sina respektive kommuner.

I dokumentet nedan kan du läsa mer om arbetet med Språkslingan Dalarna.

Tillbaka

Dela: