Uppföljningen av Stärkta bibliotek 2018-2020

Nyhet – 14 september 2021, kl. 09:29

Efter tre år med Stärkta bibliotek presenterar Kulturrådet en extern uppföljning. Hur gick det egentligen, uppfyller satsningen sitt syfte att öka utbud och tillgänglighet? Vilken kunskap i övrigt om folkbibliotekens behov och möjligheter ger uppföljningen, som kan användas för fortsatt biblioteksutveckling i kommunerna?

En intressant iakttagelse i rapporten är den lärprocess med stärkt självkänsla och professionell flexibilitet som insatserna har inneburit, att engagemanget ökade just för att projekten kunde formuleras utifrån lokala behov av biblioteksmedarbetarna själva. Stärkta bibliotek har fått en fortsättning på ytterligare tre år, 2021–2023.

Kulturrådet tar med sig lärdomar från den här uppföljningen – lärdomar från många hundratals Stärkta bibliotekssatsningar som gjorts på folkbiblioteken. Kulturrådets  förhoppning är att uppföljningen kommer att vara ett stöd för kommuner och regioner, att den kommer leda till ytterligare möjligheter för folkbibliotekens utveckling och förankring i lokalsamhället och till ökad tillgänglighet och delaktighet.

Stärkta bibliotek.png

Läs Kulturrådets rapport här.  

Tillbaka

Dela: