Miljöhälsa

Miljöhälsoområdet är under utveckling. Med en kunskapsbaserad helhetssyn på samhällsutvecklingen kan sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter förenas i ett hälsofrämjande arbete. Samtidigt gäller det omvända genom ett beaktande av god och jämlik hälsa vid olika miljö- och klimatåtgärder.

Vår ambition är att etablera en bred och långsiktig samverkan när det gäller miljörelaterad hälsa i länet, vilket också efterfrågas från länets kommuner. Detta är även i linje med att koordinera folkhälso- och miljömålsarbete för att uppnå ett effektivt arbete för Agenda 2030. Miljöhälsa är ett omfattande kunskapsområde där många olika kompetenser är av betydelse. Viktiga behov som identifierats och ger möjlighet att förbättra arbetet med miljörelaterad hälsa är:

  • Betona hälsa som drivkraft och ett gemensamt mål för miljömålsarbetet
  • Synliggöra gemensamma hälsoaspekter
  • Lyfta det hälsofrämjande perspektivet
  • Beakta jämlikhet i hälsa i miljömålsåtgärder
  • Stärka samarbetet kring miljörelaterade hälsofrågor

Miljöhälsorapport Gävle Dala

Miljöhälsorapporten ger en aktuell bild av hur befolkningen uppfattar att olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa. Rapporten beskriver även aktuellt kunskapsläge vad gäller exponering och förekomst av faktorer i miljön, hälsoeffekter och risker vid exponering samt belyser skillnader mellan grupper såsom kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?