Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Familj som går över en äng

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2020

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Region Dalarna.

Målet med serviceprogrammet att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster på landsbygden. Serviceprogrammet ska ta särskild hänsyn till behoven hos äldre och personer med funktionsvariationer. Serviceprogrammet stödjer också kommunerna i arbetet med att planera servicen på landsbygden.

Arbetet med att utveckla service på landsbygden i Dalarna sker genom samverkan. Regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i arbetsgruppen för serviceprogrammet. Denna samverkan har startat flera projekt för utveckling. Region Dalarna är här en resurs för samordning och kunskapsöverföring.

Dela:

Hade du nytta av informationen?