Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Familj som går över en äng

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2020

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Region Dalarna.

Målet med serviceprogrammet att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster på landsbygden. Serviceprogrammet ska ta särskild hänsyn till behoven hos äldre och personer med funktionsvariationer. Serviceprogrammet stödjer också kommunerna i arbetet med att planera servicen på landsbygden.

Arbetet med att utveckla service på landsbygden i Dalarna sker genom samverkan. Regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i arbetsgruppen för serviceprogrammet. Denna samverkan har startat flera projekt för utveckling. Region Dalarna är här en resurs för samordning och kunskapsöverföring.

Nyheter RSP

20 januari 2020

Kommunernas serviceplaner
Nyhet

En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Region Dalarna ska ta eventuella beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som en lanthandel kan erbjuda.

16 januari 2020

Alla svenska storbanker måste erbjuda uttag av kontanter över hela landet
Nyhet

Enligt beslut från Sveriges Riksdag måste banker och kreditinstitut kunna erbjuda kontanthantering. Syftet med den nya lagen är att behålla möjligheterna att faktiskt kunna betala med kontanter, speciellt för de grupper som inte kan hantera andra betalningssätt.

11 december 2019

Nyhetsbrev nr 2, 2019
Nyhet

Läs om vad som händer i arbetet Samverkan för utveckling av service i landsbygder.

10 december 2019

Studieresa till Norge och Merkurprogrammet
Nyhet

Den 4-6 november besökte RSP arbetsgrupp fem Merkurbutiker i Hedmark, Norge. Syftet var att lära mer om hur man jobbar med att stärka lanthandlare i Norge.

15 augusti 2019

Nyhetsbrev nr 1, 2019
Nyhet

Läs om vad som händer i arbetet Samverkan för utveckling av service i landsbygder.

15 mars 2019

Inbjudan: Landsbygder i utveckling
Nyhet

Välkommen till konferensen "Landsbygder i utveckling" den 4 april i Rättvik.

11 februari 2019

Nyhetsbrev nr 3, 2018
Nyhet

Läs om vad som händer i arbetet Samverkan för utveckling av service i landsbygder.

11 februari 2019

Nyhetsbrev nr 2, 2018
Nyhet

Läs om vad som händer i arbetet Samverkan för utveckling av service i landsbygder.

11 februari 2019

Nyhetsbrev nr 1, 2018
Nyhet

Läs om vad som händer i arbetet Samverkan för utveckling av service i landsbygder.

Dela:

Hade du nytta av informationen?