Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

sjöutsikt

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2020

Inom Dalarnas regionala serviceprogram jobbar vi för att alla invånare, företagare och besökare i länet ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Länsstyrelsen. Sedan årsskiftet har detta ansvar överförts till Region Dalarna.

Målet med serviceprogrammet att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster på landsbygden. Serviceprogrammet ska ta särskild hänsyn till behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Serviceprogrammet stödjer också kommunerna i arbetet med att planera servicen på landsbygden.

Arbetet med att utveckla landsbygden i Dalarna sker genom samverkan. Regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i arbetsgruppen för serviceprogrammet. Denna samverkan har startat flera projekt för utveckling. Region Dalarna är här en resurs för samordning och kunskapsöverföring.

Under 2018 har arbetsgruppen prioriterat dessa frågor:

  • Aktörerna i arbetsgruppen ska ta fram en gemensam skrivelse om problemen med hanteringen av postpaket, till stöd för projektet Leverantörsneutral pakethantering i Björbo.
  • Kommunerna ska fortsätta ta fram gemensam statistik med verktyget Supercross, inför arbetet med nya serviceplaner.
  • Vi vill verka för att landsbygdsfrågorna kommer med i Regionala utvecklingsstrategin (RUS).
  • Vi ska undersöka bygdegårdarna som servicepunkter och centrala platser för uppkoppling mot Dreamhack.
  • Framtiden: vi vill diskutera servicefrågor inför 2020 och framåt, hur regionala utvecklingsplaner förhåller sig till Agenda 2030 mm
  • Flera kommuner in i BID-samarbetet (Business Improvement Districts)
  • Definiera lanthandeln.
  • Undersöka lanthandeln som samhällsaktör.

Dela:

Hade du nytta av informationen?