Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Samverkansprojekt inom RSP

Det regionala serviceprogrammet stödjer kommersiell service på landsbygden. Samverkan är en viktig grundpelare i arbetet och regelbundet träffas kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter för att utveckla landsbygdsprojekt.

Lokal Mat och Lanthandlarförening i Dalarna

Lanthandelsbutiker i Dalarna går samman oavsett kedjetillhörighet till en gemensam förening i syfte att identifiera och driva gemensamma intressefrågor. Målet är lönsamma lanthandelsbutiker som ligger i framkant och bidrar till kommersiell serviceutveckling.

Läs mer om lanthandelsutvecklingen i Dalarna (extern länk)

Leverantörsneutral pakethantering i Björbo

Med Björbo Intresseförening som projektägare samlades i maj 2017 representanter från Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Gagnefs kommun, Post- och telestyrelsen, Postnord, DHL och Bussgods för att titta på möjligheten att ersätta det indragna postombudet i Björbo med en paketautomat, möjlig att använda av alla paketleverantörer på marknaden med behov av att lämna paket till kunder i Björbo.

Slutrapport leveransneutral pakethantering (word, 4 sidor)

Läs mer om Björbo intresseförening (extern länk)

Lokalekonomisk analys i Dalarna och Gävleborg

Projekt LEAXW har genomfört lokalekonomiska analyser tillsammans med 11 bygder i Dalarna och Gävleborg. Analysen visar service, arbete, befolkning, köpkraft och handelsbalans, ett faktabaserat underlag för bygdens fortsatta utveckling.

Slutrapport lokalekonomisk analys Dalarna-Gävleborg (pdf, 8 sidor)

Läs mer om projektet LEAXW (extern länk)

Annan samverkan kring serviceutveckling

Rådgivning till lanthandeln Sju län i nytt samarbetsprojekt
Projektledare: Wille Kyrk

Informationsprojektet
Projektledare: Micke Källman

Service i samverkan, Hela Sverige ska leva
Processledare: Pablo Ravanal, Ludvika och Sigrid Larsson, Älvdalen

Livsmedelsstrategin, Samverkan i matkedjan
Projektledare: Stina Ernstsson, LRF

Dela:

Hade du nytta av informationen?