Understrategier för RUS

På den här sidan hittar du aktuella understrategier och kunskapsunderlag till Dalastrategin.

Energi, klimat och miljö
På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 - Regional energi- och klimatstrategi 2019 (PDF, 34 sidor)

EU och internationellt
Region Dalarna i Världen – en agenda för internationalisering (PDF, 17 sidor)

Infrastruktur
Länsplan - Regional transportinfrastruktur för Dalarna 2018–2029 (PDF, 51 sidor)

Regional systemanalys Dalarna – underlag för transportinfrastrukturplanering (PDF, 86 sidor)

Regional bredbandsstrategi 2025 (PDF, 25 sidor)

Integration
Vägen in (PDF, 11 sidor)

Kunskapsundelag: Nulägesbeskrivning av integrationen i Dalarna, ett regionalt perspektiv. Integrationsanalys för Dalarna (PDF, 40 sidor)

Kompetensförsörjning
Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning 2018-2019 (PDF, 4 sidor)

Näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovation
Mobilisera för tillväxt – en agenda för stärkt entreprenörskap (PDF, 10 sidor)

Handlingsplan för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och socialt företagande i Dalarna 2018-2020 (PDF, 18 sidor)

Mobilisera för tillväxt - innovationsarbete och smart specialisering i Dalarna (PDF, 32 sidor)

Mobilisera för tillväxt – agenda för smart specialisering i Dalarna (PDF, 7 sidor)

Dalarnas kunskapsprofil - en bas för innovation och utveckling (PDF, 2 sidor)

Kunskapsundelag: Norra Mellansverige i industriell omvandling (PDF, 6 sidor)

Ungdomsstrategiskt arbete
Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion (PDF, 18 sidor)

Kunskapsundelag: Ungdomsenkäten Lupp - regional rapport (PDF, 54 sidor)

Regionala serviceprogram
Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 (PDF, 26 sidor)

Kunskapsunderlag: Service i Dalarna, analysunderlag (PDF, 47 sidor)

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?