Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Energi, klimat och miljö

Energikontor Dalarna ska bidra till att energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i länets tillväxtarbete.

Energiområdet är brett. Det inkluderar allt från elproduktion och energiöverföring till energianvändning. Energikontor Dalarna är en regional aktör som har stöd i Dalastrategin att verka inom prioriterade områden för en energieffektiv samhällsbyggnad.

Energikontorets arbete bedrivs till stor del i olika projekt som har olika nätverk och intressenter. Målsättningen är att utveckla och driva Dalarnas hela energiarbete. Nedan finns pågående projekt och uppdrag som Energikontor Dalarna arbetar med.

Energi- och klimatrådgivare

Samordning av länets energi- & klimatrådgivare är en av Energikontorets uppgifter i sin roll som regionala utvecklingsledare (RUL). RUL har rollen att samordna, coacha och inspirera länets energi- och klimatrådgivare och bidra till att utveckla deras arbete. Energi- & klimatrådgivaren ger oberoende och gratis råd till privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag. Varje år genomförs gemensamma aktiviteter för att informera om rådgivningen, om energibesparande åtgärder med mera. Länets energi- och klimatrådgivare hittar du här.

Regionala noder

Regionala noder för små och medelstora företag är ett nationellt samverkansprojekt mellan Sveriges 15 energikontor och Energimyndigheten som pågår till år 2020. Syftet är att växla upp effekterna av ett energikartläggningsstöd genom att stödja små och medelstora företag (SMF) med en energikartläggning. Med den som grund, arbetar företagen sedan vidare med den egna energianvändningen för att nå ett långsiktigt systematiskt och strukturerat energiarbete.

EnergiEffektiviseringsNätverk (EEnet)

Små och medelstora företag kan gå med i ett regionalt energieffektiviseringsnätverk för hjälp och stöd med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken består av en grupp företag som har en energianvändning på över 1 000 MWh/år. Förutom att utbyta erfarenheter får företagen bland annat hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning. Företagen får också tillgång till 150 timmars expertrådgivning av en upphandlad konsult.

Dela:

Hade du nytta av informationen?