Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Integration

Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna har ett gemensamt kansli för den regionala överenskommelsen Vägen in.

Vägen in

Kansliet arbetar utifrån inställningen att inflyttningen till vårt län är en möjlighet och en förutsättning för att trygga kompetensförsörjning och välfärd.

De utmaningarna som länet står inför gällande demografisk utveckling, kompetensförsörjning och social sammanhållning kräver nya sätt att arbeta och nya förhållningssätt till det strategiska arbetet inom området. Utmaningarna är av en komplex karaktär som inte gör det möjligt för enskilda aktörer - varken kommuner, myndigheter eller företag - att klara av de på egen hand. Det nödvändiga helhetsperspektivet utgör kärnan i vårt arbete.

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet och fem utpekade samverkansområden.

Samverkan bygger på följande principer:

  1. Regional samverkan, samordning och ansvarstagande
  2. Ett lösningsfokuserat arbetssätt
  3. Att i det gemensamma arbetet väga in varje kommuns faktiska mottagande och reella förutsättningar
  4. Att aktivt söka samarbete mellan myndigheter och näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer.

Vägen in lyfter fem samverkansområden:

  1. Vägen till arbete
  2. Vägen till språk och utbildning
  3. Vägen till en god och jämlik hälsa
  4. Vägen till bostad
  5. Vägen till social sammanhållning och delaktighet

De undertecknande parterna är Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna, Försäkringskassan, Almi företagspartner, Migrationsverket, Företagarna och samtliga länets kommuner.

Arbetet med Vägen in ska skapa förutsättningar för en bättre samverkan och samordning av insatser, som gör det möjligt att kraftsamla för ett gemensamt arbete för nyanländas integrering i samhället och på så sätt öka resiliensen i hela integrationssystemet på länsnivå.

Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna och länets kommuner kommer att arbeta i sina respektive organisationer men med ett tätt, prestigelös, organiserat och effektivt samarbete som gynnar det regionala samverkan och samordningen inom fältet. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?