Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Internationellt arbete

Region Dalarna ska medverka till att länet blir en attraktiv region och samarbetspartner och stimulera till ökat internationellt kunskapsutbyte i för länet viktiga utvecklingsfrågor.

Samarbete med andra länder och regioner öppnar upp för affärs-, kompetens- och kulturutbyte och ger nyttiga kunskaper om hur människor i andra delar av världen hanterar möjligheter och problem. Ett ökat inflöde av idéer och nya tankesätt till oss kan resultera i kreativa lösningar för de utmaningar vi står inför.

EU:s fonder och program och stöd från till exempel ICLD, Internationellt Centrum för lokal demokrati möjliggör samarbete mellan människor i olika länder och bidrar till att innovativa utvecklingsprojekt kan genomföras.

Läs mer om Region Dalarnas ambitioner för ett ökat EU – och internationellt perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet i "Region Dalarna i Världen" – en agenda för internationalisering (pdf, 17 sidor).

Som ett led i internationaliseringsarbetet samverkar Region Dalarna med Region Gävleborg och Region Örebro län kring ett representationskontor i Bryssel – Central Sweden.

Dela:

Hade du nytta av informationen?