Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Jämställdhet

Dalarna är en region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap.

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i all verksamhet, vid projektfinansiering och vid uppföljning. Att jämställdhetsintegrera strategier och arbetsprocesser innebär att se till att jämställdhetsperspektivet finns med i alla beslut – på alla nivåer och i alla steg.

Jämställdhet blir då inte en separat fråga, utan en central del i planering, genomförande och uppföljning. Det handlar mycket om att införa rutiner så att det inte går att bortse från jämställdhet i något steg.

Enligt landstingsplanen ska jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vara centralt, på alla nivåer och inom alla områ­den i verksamheten.

Det finns en handlingsplan för hur Region Dalarna ska arbeta med jämställdhet inom uppdraget regional utveckling under 2019 med målet att jämställdhet och intersektionalitet ska vara en integrerad del av allt arbete som görs för att främja hållbar tillväxt i Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?