Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad

Dalastrategin 2020 är länets övergripande utvecklingsstrategi och det som Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning utgår ifrån.

I Dalastrategin 2020 pekas fem områden ut som särskilt viktiga för länets kompetensförsörjning.

  • Fokusera mot höjd utbildningsnivå och livslångt lärande
  • Stärk samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare
  • Öka deltagande i arbetslivet
  • Bredda och fördjupa arbetet med kompetensförsörjning där behov av stor nyrekrytering kan förutses
  • Uppmärksamma betydelsen av attraktiva arbetsplatser

Även understrategierna Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion, projekten Jämställd Regional Tillväxt, Plugga Klart och Unga till Arbete, samt överenskommelsen Vägen in är viktiga i arbetet med den regionala kompetensförsörjningen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?