Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad

Dalastrategin 2020 är länets övergripande utvecklingsstrategi och det som Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning utgår ifrån.

I Dalastrategin 2020 pekas fem områden ut som särskilt viktiga för länets kompetensförsörjning.

  • Fokusera mot höjd utbildningsnivå och livslångt lärande
  • Stärk samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare
  • Öka deltagande i arbetslivet
  • Bredda och fördjupa arbetet med kompetensförsörjning där behov av stor nyrekrytering kan förutses
  • Uppmärksamma betydelsen av attraktiva arbetsplatser

Även understrategierna Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion, projekten Jämställd Regional Tillväxt, Plugga Klart och Unga till Arbete, samt överenskommelsen Vägen in är viktiga i arbetet med den regionala kompetensförsörjningen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?