Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Näringslivsutveckling

Dalastrategin 2020 utgör det främsta styrdokumentet för det regionalt tillväxtarbetet där behovet av till kunskap och kompetens är en utmaning.

I strategin betonas betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga i vägvalet innovativa miljöer och entreprenörskap. Vidare understryks vikten av att näringslivets ingår allt mer i en global utveckling, och att man måste ta vara på den kunskap som byggs upp.

Tillväxtarbete för både spets och bredd

Näringslivsutvecklingen inom Region Dalarna bygger på att tillväxtarbetet verkar för både för spets och bredd. Grunden utgörs av företag och verksamheter som är lokaliserade i Dalarnas 15 kommuner. Det är kommunernas näringslivsenheter som har den huvudsakliga kontakten med det lokala näringslivet. De sörjer för att ha ett attraktivt näringslivsklimat för företagen att verka och utvecklas i. Region Dalarna samordnar kommunernas tillväxtarbete i nära dialoger och i utvecklingsprojekt.

Företagsfrämjare verkar för en bredd av företag och erbjuder stöd i hela Dalarna i form av rådgivning för exempelvis nystart, tillväxt, ägarskiften och finansiering. Det är viktigt att detta stöd erbjuds till företagare och entreprenörer oavsett kön, ålder och bakgrund. Sammantaget verkar dessa företagsfrämjande aktörer för att stärka entreprenörskapet för ett bra företagsklimat i regionen.

Förstärkning av innovationsklimatet

För att utveckla Dalarnas styrkeområden, det vill säga spets, finns regionala kluster och innovationsmiljöer som kopplar ihop företag med forsknings-, innovations- och internationella samarbeten. Ambitionen är att stärka innovationsklimatet och att Dalarna ska bli en attraktiv partner som bidar till att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Region Dalarna har byggt upp ett grundläggande tillväxtarbete tillsammans med kommuner, regionala, nationella och internationella samarbetsparters. Det är angeläget att kraftsamla så att Dalarnas näringsliv står robust och växer, där kvinnor, män, ungdomars, och nyanländas kompetenser tas till vara.

Dela:

Hade du nytta av informationen?