Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Pågående regionala utvecklingsprojekt

Region Dalarna arbetar med ett flertal regionala utvecklingsprojekt inom ramen för Dalastrategin – Dalarna 2020.

I Dalastrategin – Dalarna 2020, det regionala utvecklingsprogrammet, är fyra områden prioriterade:

• Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• Innovativa miljöer och entreprenörskap
• Tillgänglighet och infrastruktur
• Livskvalitet och attraktionskraft

Pågående regionala utvecklingsprojekt

ASF – arbetsintegrerade sociala företag
Femina
Silver SME
Plugga Klart
Unga till arbete
Youth VIP II Dalarna/Hubei

Utöver dessa projekt är vi också medfinansiärer för ett antal utvecklingsprojekt. De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder.

Dela:

Hade du nytta av informationen?