Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Projekt Femina

Projekt Femina arbetar för att stärka jämställdheten inom högteknologiska sektorer för att få en större delaktighet från kvinnor i entreprenörskap, arbete och ledarskap.

Feminina interreg europe logotyp

Projektet arbetar med att stärka kopplingen mellan jämställdhetsarbete och smart specialisering. I projektet fokuserar man på regioner där högteknologiska sektorer identifierats som prioriteringar inom de regionala smart specialiseringsstrategierna.

Nio partners från sju länder deltar i projektet. Tillsammans lär sig dessa av varandra och hittar sätt att arbeta vidare för att stärka jämställdheten. I Dalarna fokuserar projektet på jämställdhet inom industrin och lokala samverkansparter är bland andra Triple Steelix och IUC Dalarna.

Projektets mål

  • Interreg Europe stödjer erfarenhetsutbyte mellan regioner för att förbättra regionala policies och program och möjliggör spridning av nya arbetsmetoder och modeller.
  • Femina:s övergripande och långsiktiga mål är "Jämställdhet inom högteknologiska sektorer med effekt inkluderande tillväxt och regional konkurrenskraft".
  • Det övergripande målet bryts ned i tre delmål som följer olika teman. Delmålen är att:
    • stärka kvinnligt entreprenörskap.
    • stärka anställning och karriär inom högteknologiska SME:s.
    • stärka genusdimensionen av innovation.
  • Genom Femina-projektet ska Region Dalarna få inspel till att utveckla och förbättra skrivningarna inom Norra Mellansveriges regionala fond, åtgärd 1 "Forskning, utveckling och innovation" för att uppmuntra till en mer resultatgivande arbete med jämställdhet i ERUF-projekt.

Anknyter till tidigare erfarenhet

Projektet knyter an till Region Dalarnas erfarenheter från "Jämställd regional tillväxt och mångfaldsarbete" inom "Vägen in" och "Sveriges bästa ungdomsregion". Det ligger också i linje med de strategiska dokumenten Mobilisera för tillväxt – agenda för smart specialisering och Mobilisera för tillväxt – stärkt entreprenörskap.

Dela:

Hade du nytta av informationen?