Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Projektfinansiering

Målet med stödet till olika projekt är att i samverkan med andra aktörer bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Dalarna.

De regionala projektmedlen används i första hand som medfinansiering av projekt som också får stöd av EU:s strukturfonder. För programperioden som sträcker sig från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Ansökningar till strukturfonderna hanteras av Tillväxtverket respektive ESF-rådet.

Sök projektmedel senast 15 januari

Sista ansökningsdag är 15 januari 2020 för projekt som ska söka medfinansiering från Region Dalarna i Interreg Sverige-Norge programmet med utlysningsperiod 15 januari-15 februari.

Dela:

Hade du nytta av informationen?