Sök medel från Europeiska socialfonden

Mellan vecka 4 och 12 kan företag och organisationer i Dalarna söka medel ur Socialfonden för programområde 1 och 2.

Projekten som får stöd av Europeiska socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

De nu utlysta programområdena handlar om kompetenshöjande insatser för anställda inom digitalisering/automatisering/robotisering och nya metoder att hjälpa arbetslösa till arbetsmarknaden.

Utlysning i programområde 1, mål 1.1.

Kompetenshöjande insatser för anställda inom digitalisering/automatisering/robotisering i syfte att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Anställda som avses är på små och medelstora företag.

Utlysning i programområde 2, mål 2.1.

Test nya metoder för att hjälpa arbetslösa till arbetsmarknaden eller utveckla tidigare projekts metoder inom samma område (pärlbandsprojekt).

Mer information om utlysningarna

Testa din projektidé

Om du har en projektidé så finns det material för att testa din projektidé samt en checklista inför ansökan.

Checklista inför ansökan

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder. Syftet är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

I varje medlemsland finns en eller flera organisationer som har ansvaret för Socialfonden. I Sverige är det myndigheten Svenska ESF-rådet. Myndigheten ska se till att pengarna används enligt såväl EU:s strategier som den nationella politiken.

Region Dalarna är samverkanspart och är bland annat med och tar fram den regionala handelsplanen för Europeiska socialfonden.

Läs mer om Europeiska socialfonden

Dela:

Hade du nytta av informationen?