Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Sök regionala projektmedel

Regionala projektmedel ska i första hand användas som medfinansiering av projekt inom den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna och EU:s strukturfonder.

För vad kan man få projektmedel?

Projektmedel kan sökas för projekt som är i linje med det regionala utvecklingsprogrammet Dalastrategin - Dalarna 2020 (pdf, 37 sidor). Prioritering mellan projektansökningar sker utifrån hur väl projektet överensstämmer med dessa program. Målet är att bidra till ökad tillväxt i form av fler företag och nya arbetstillfällen. En kontakt ska alltid tas med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger innan ansökan skickas in. För kort beskrivning av beviljade projekt, se Projektbanken (extern länk)

Vem kan ansöka?

Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, regionförbund, landsting, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor. Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller enskilda företag.

Hur ansöker man?

Ansök om projektmedel via Min ansökan (extern länk) Ansökan ska undertecknas och intygas av behörig firmatecknare. För att logga in använder du e-legitimation eller skapar ett konto med lösenord. Obs! När du fyller i ansökan är det inte tillåtet att endast hänvisa till bifogad bilaga. Upptagna kostnader/kostnadsslag ska specificeras, bifogas därför som fil till ansökan.

När ansöker man?

En ansökan ska alltid föregås av en kontakt eller möte med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger. Ansökan kan göras två gånger per år.

Kostnadsslag

Kostnadsslagen följer ERUF Norra Mellansveriges kostnadsslag och instruktioner (extern länk) För medfinansiering i Interreg projekt hänvisas till deras kostnadsslag och anvisningar.

Stängt för nya ansökningar

Min Ansökan stängs den 31 oktober för nya projektansökningar på grund av att ett nytt system som ska införas och inga beslut om nya projekt tas före årsskiftet. Har du projektplaner eller ansökan på gång kontaktar du oss för vidare diskussion och inlämnande när nya systemet öppnar i januari 2019. Obs! Redan beviljade projekt kan lämna in utbetalningsansökan som vanligt.

Dela:

Hade du nytta av informationen?