Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Miljöhälsa

Miljömedicin är ett område inom medicinsk vetenskap där man studerar hur riskfaktorer i omgivningen påverkar människors hälsa på individ- och gruppnivå.

Region Dalarna har idag ingen egen verksamhet inom området utan vänder sig till Arbets- och miljömedicin i Uppsala vid frågeställningar som kräver specialistkompetens på området.

Region Dalarna äger viss kompetens inom miljömedicin genom den samhällsmedicinska funktionen som finns vid avdelningen Hälsofrämjande och hållbar utveckling.

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017 ger en aktuell bild av hur befolkningen uppfattar att olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa. Rapporten beskriver även aktuellt kunskapsläge vad gäller exponering och förekomst av faktorer i miljön, hälsoeffekter och risker vid exponering samt belyser skillnader mellan grupper såsom kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?