Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Samling för social hållbarhet

I projektet "Samling för social hållbarhet" utvecklar regionen, länets kommuner, länsstyrelsen och högskolan arbetsformer för att systematiskt mäta, följa och beskriva befolkningens hälsoutveckling.

Sedan hösten 2016 har vi samlats och arbetat med:

  • utveckla arbetsformer för att systematiskt mäta, följa och beskriva befolkningens hälsoutveckling och fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer i länet på lokal och regional nivå och kommunicera detta
  • främja kunskapsbaserad praktik
  • stimulera samverkan och kunskapsallianser inom och mellan länets lokala och regionala samhällsaktörer i offentlig, privat och civil sektor
  • sprida kunskap och erfarenhet inom utvalda temaområden som är avgörande för att minska skillnader i hälsa och främja social hållbarhet

Rapporter och material

Ett systematiskt arbete för jämlik hälsa sker efter två huvudsakliga principer

Den ena principen behandlas i fyra delrapporter som är planerade att tas fram i arbetet med Samling för social hållbarhet i Dalarna. Det handlar om åtgärder som är riktade direkt mot de centrala livsområdena. Det är åtgärder som kan bidra till mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika sociala positioner i det tidiga livet, i skolan, i arbetslivet, inkomster etc.

Den andra principen, princip 2, handlar om åtgärder som indirekt kan påverka jämlik hälsa via styrning och uppföljning. Åtgärder som kan bidra till en bättre fungerande infrastruktur för strategisk styrning och uppföljning av det tvärsektoriella arbetet för mer jämlik hälsa. Denna andra form av åtgärder kommer att vara temat för Samlingens slutrapport och slutkonferens i den 3 april 2019.

Projektet har hittills publicerat två delrapporter som behandlar ämnena "Ge alla barn en bra start i livet" och "Ge alla barn och ung goda förutsättningar under tiden i skolåldern".

Delrapport 1

Ge alla barn en bra start i livet

Läs rapporten (pdf, 90 sidor)
Delrapport 2

Ge alla barn och unga goda förutsättningar under tiden i skolåldern

Läs rapporten (pdf, 94 sidor)

Dela:

Hade du nytta av informationen?