Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Lupp

Att ta beslut som rör unga, baserat på kunskap om unga, det är kärnan i ett kunskapsbaserat arbete och en viktig utgångspunkt för att bli en bättre ungdomsregion

Hösten 2018 är det dags för alla 15 dalakommuner att genomföra Lupp-enkäten igen. Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är vårt viktigaste redskap för att se hur det går med vårt ungdomsstrategiska arbete i Dalarna.

Enkäten är utformad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och det är även de som administrerar stora delar av arbetet.

Själva genomförandet görs av varje kommun, med stöd av Region Dalarna. Enkäterna fylls i av elever i högstadiet och gymnasiet och detta pågår i oktober och november 2018.

Med hjälp av Lupp och enkätens frågor om hur unga har det i hemmet, skolan och fritiden och hur de ser på politik och samhälle sina möjligheter att påverka sin kommun kan vi följa upp hur de unga i Dalarna har det. Tack vare att vi gjorde Lupp i alla kommuner även 2015, har vi nu goda möjligheter att göra jämförelser och följa utvecklingen både kommunvis och i länet i helhet. Utifrån detta kan vi sedan ta beslut om åtgärder för att förbättra för de unga.

Varje kommun kommer att få del av en automatiserad lokal analys samt en lite mer utförlig regional analys ifrån Region Dalarna. Kommunerna och Region Dalarna kommer att arbeta med ett gemensamt tema för analys och spridning, och även samarbeta kring de tre valbara frågor som varje kommun har möjlighet att lägga till i sin enkät.

Resultaten ifrån Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer i mitten av december, och i början av 2019 kan vi analysera resultaten och börja arbeta med rapporter och presentationer för att sprida analyser, ta fram förslag på åtgärder och återkoppla till de unga.

Nedan kan du hitta de kommuner som redan har genomfört LUPP, ta del av resultat och läsa mer om hur LUPP kan användas.

Dokument

Nulägesbeskrivning Unga i Dalarna 2017 Ungdomsstrategin (pdf, 23 sidor)

Lupp 2015 - Ungas livsvillkor i Dalarna 13-19 år (pdf, 41 sidor)

Sammanställning av 8 kommuners luppundersökningar 2010-2013 (pdf, 13 sidor)

Lupp 2013 lokal uppföljning Ludvika (pdf, 23 sidor)

Lupp 2012 lokal uppföljning Malung-Sälen (pdf, 28 sidor)

Handbok i att arbeta med Lupp (pdf, 72 sidor)

Film om Lupp

Dela:

Hade du nytta av informationen?