Trakeostomivård

Kliniskt träningscentrum (KTC) håller kurser för undersköterskor och sjuksköterskor som möter patienter med trakeostomi.

Utbildningen omfattar fysiska träffar uppdelat i två delar. Första delen är en grundutbildning i trakeostomivård och den andra delen en övning i akuta situationer med trak. Utbildningen hålls av trakeostomisköterskan på öron-näsa-hals kliniken (ÖHN).

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal inom Region Dalarna. Önskas utbildning för personliga assistenter - kontakta trakeostomisköterskan på ÖNH.

Plats

KTC Falu lasarett hus 19, plan 6

Förkunskaper

Önskvärt är att kursdeltagare har grundkompetens gällande anatomi och omvårdnad för att kunna tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt.

Trakeostomivård - Grundutbildning

Utbildning i trakeostomivård grund hålls datumen nedan. Endast 8 deltagare per kurs. Bekräftelse/nekande till kurs kommer på mejl.

2023

Onsdag 31/5 kl 13:00-16:00
Tisdag 13/6 kl 13:00-16:00
Tisdag 5/9 kl 13:00-16:00
Tisdag 31/10 kl 13:00-16:00
Onsdag 15/11 kl 13:00-16:00

Anmäl dig till Grund här

Trakeostomivård - Akuta situationer

Övning i akuta situationer hålls datumen nedan. Endast 8 deltagare per kurs. Bekräftelse/nekande till kurs kommer på mejl.

2023

Tisdag 1/6 kl 13:00-15:00

Onsdag 6/9 kl 9:00-11:00
Onsdag 6/9 kl 13:00-15:00
Onsdag 1/11 kl 9:00-11:00 
Onsdag 1/11 kl 13:00-15:00
Torsdag 16/11 kl 9:00-11:00 
Torsdag 16/11 kl 13:00-15:00

Anmäl dig till Akuta situationer här

Vi utbildar vårdpersonal inom regionen, kommuner och privata vårdgivare i trakealkanylvård. Syftet är att kunna ta hand om barn och vuxna med trakealkanyl.

Dokument

Trakeostomivård föreläsning (pdf, 54 sidor)
Trakeostomivård omläggning och byte av trakealband (pdf, 8 sidor)
Trakealkanylvård sugning (ppt, 9 sidor)
Trakealvård byte av kanyl (pdf, 10 sidor)
Trakeostomivård, vårdprogram (pdf, 41 sidor)

Hade du nytta av informationen?