Peer-learning handledningsmodell för sjuksköterskor

Kompetenscentrum driver ett pilotprojekt om ny handledningsmodell för sjuksköterskestudenter – Peer Learning.

Syftet med modellen är att ge sjuksköterskor förutsättningar och trygghet i att kunna ge en bra handledning. Det är också viktigt med en enhetlig modell som går i linje med landstingets policy.

Projektet planerar att starta med handledningsmodellen under vecka 45. Projektet pågår till våren 2019.

Hade du nytta av informationen?