Habiliteringens brukarråd

Ordförande: Cecilia Björklund

Möten: 4 ggr/år

Föreningar med representanter i brukarrådet:

  • Autism Dalarna
  • Attention Dalarna
  • FUB
  • RBU
  • Funktionsrätt Dalarna

Med i brukarrådet finns även BISAM