Suicidprevention

Varje dag dör fyra människor på grund av suicid i Sverige. Att betrakta suicid som ett psykologiska olycksfall bidrar till att minska den skam som ofta fortfarande finns kring psykisk ohälsa. Ingen människa vill ta sitt liv utan en rad olika omständigheter gör att en människa inte ser någon annan utväg än att avsluta sitt liv. Många är ambivalenta in i sista och det ger oss en möjlighet att rädda fler.

För dig som arbetar med suicidprevention i en kommun i Dalarna

Sidan är under uppbyggnad

För dig som arbetar med suicidprevention i Region Dalarna

Sidan är under uppbyggnad

Media

Sidan är under uppbyggnad

Strategi för suicidprevention i Region Dalarna

Hälso- och sjukvården i Region Dalarna har framtagit en strategi kring suicidprevention som ska fungera som vägledning inom det suicidpreventiva arbete och för regionens övriga styrdokument inom folkhälsoområdet. Innehållet i strategin ska ses som ett delat ansvar mellan verksamheterna i regionen och externa aktörer. Arbetet är beroende av allas gemensamma insatser. Strategin ger därigenom möjlighet att tillsammans stärka det suicidpreventiva arbetet i Region Dalarna och lägga grunden för en mer välmående befolkning.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo och leva på. Som en del i denna vision och målsättning är det viktigt att inkludera ett preventivt arbete kring risk för suicid/självmord.

Strategi för Hälso- och sjukvården i Region Dalarna - suicidprevention

För mer information om suicidprevention

Till dig som har självmordstankar

1177 Vårdguiden

Relaterade länkar

Folkhälsomyndigheten: suicidprevention.se

Folkhälsomyndigheten: Äldre – psykisk hälsa

Karolinska institutet (KI): Stödmaterial om självmordsprevention

SKR: Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Kraftsamling psykisk hälsa: Checklista - suicidprevention

Samisk hälsa: Strategi för samisk hälsa

Utbildningar

Första hjälpen till psykisk hälsa: MHFA Mental Health First Aid

SPiSS: www.skane.se/spiss

Psyk E- bas suicid för personal inom psykiatri

Viktigt

Det är aldrig farligt att fråga och att uttrycka omsorg. Det är tystnaden som är farlig. Ensam är inte stark!

Hade du nytta av informationen?