Suicidpreventivt arbete i Dalarna

I Dalarna tar ungefär 50 personer sitt liv per år. Merparten av de som dör är män medan det är fler kvinnor som gör suicidförsök. Suicid och psykisk ohälsa är något som berör hela samhället och inte minst dem som förlorat en närstående.

En tredjedel av de som dör genom suicid har en pågående kontakt med psykiatrisk vård men betydligt fler har haft kontakt med övrig hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet. Ett gott bemötande och kunskap har stor betydelse för ett suicidpreventivt arbete.

Förekomsten av suicid varierar mellan olika delar av Sverige och mellan Dalarnas kommuner. Just nu har Dalarna det näst högsta suicidtalet på 18,2 per 100 000 invånare i Sverige.

Att människor hamnar i en situation där suicid ses som en möjlig utväg är en folkhälsoutmaning som går att förebygga. Detta arbete behöver ske på flera olika nivåer och arenor i samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården och länets kommuner där stor del av det hälsofrämjande arbetet görs.

Psykisk ohälsa präglas av fördomar, föreställningar och stigma som får negativa konsekvenser för den enskilda, anhöriga, efterlevande och samhället i stort. Psykisk hälsa behöver därför likställas med fysisk hälsa och ses som en förutsättning för ett meningsfullt liv.

Hade du nytta av informationen?