Information om oss och kontaktuppgifter

Inom Hälsa och Välfärd, RSS Dalarna arbetar vi med:

 • Samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regionen
 • Evidensbaserad praktik
 • Kunskapsstyrning
 • Psykisk hälsa
 • Barn och ungas hälsa
 • Missbruk och beroende
 • Kvinnofrid
 • Jämställdhet
 • Funktionshinder
 • Välfärdsteknik
 • God och nära vård
 • Inflytande och delaktighet
 • Yrkesresan
 • Systematisk uppföljning och analys
 • Implementering

Kontaktuppgifter:

Tanja Mårtensson – Avdelningschef, tanja.martensson@regiondalarna.se

Maria Ekelöf – Utvecklingsledare, maria.ekelof@regiondalarna.se

Maria Högkvist – Utvecklingsledare, maria.hogkvist@regiondalarna.se

Henrietta Forsman – Utvecklingsledare, henrietta.forsman@regiondalarna.se

Caroline Mörk – Utvecklingsledare, caroline.mork@regiondalarna.se

Elin Axman – Utvecklingsledare, elin.axman@regiondalarna.se

Stina Taugböl – Samordnare för Yrkesresan och BBIC, stina.taugbol@regiondalarna.se

Therese Olsson – BISAM (Brukarinflytandesamordnare) och Instruktör MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa, therese.olsson@regiondalarna.se

Stefan Nielsen – Samordnare LPO, stefan.nielsen@regiondalarna.se

Cecilia Tegelberg – Suicidpreventionssamordnare, cecilia.tegelberg@regiondalarna.se

Gustav Färlin – Instruktör MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa,
gustav.farlin@regiondalarna.se