Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Inflytande och delaktighet – psykisk hälsa

Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa är namnet på ett projekt som ska utveckla metoder för att samla in och tillvarata kunskap ur brukarperspektiv för att skapa ökat patientinflytande inom psykiatrin.

Utgångspunkten är att patientens eller brukarens egna upplevelser och önskemål utgör en kunskapskälla som ska vägas samman med forskning och erfarenhet för att höja kvaliteten inom psykiatrisk vård.

Projektets mål är att:

  • brukarens perspektiv ska ingå i länsgemensamma analyser och handlingsplaner för psykisk hälsa
  • öka kunskapen inom psykiatrin om vikten av brukarens inflytande
  • skapa rutiner inom psykiatrin för att tidigare informera och inhämta synpunkter från brukarrörelsen (föreningar inom psykisk hälsa och personer med psykisk ohälsa) vid verksamhetsförändringar
  • stärka intresseföreningar inom psykisk hälsa att utveckla sin verksamhet

Hur arbetet bidrar till vården

För vården innebär projektets arbete att brukarna kommer att blir en del i det dagliga arbetet. Projektet bidrar också till att patienter och anhöriga ska känna att de är delaktiga i beslut som påverkar patienten. Likaså ska intresseföreningar  känna sig delaktiga i beslut som påverkar deras verksamhet. Projektets arbete har lett fram till att brukarrörelsens synpunkter finns tillvaratagna i handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa”.

Nära samarbeten och samordnare av information

Projektet samarbetar med föreningar inom psykisk hälsa och är en naturlig del i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Projektet samordnar information från de olika intresseföreningarnas verksamheter i form av ett nyhetsbrev.

Dalarnas Nätverk för psykisk hälsa

Dalarnas Nätverk för psykisk hälsa är Dalarnas motsvarighet till NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och består av:
Föreningen Balans Dalarna
IFS Dalarna
OCD förbundet
Svenska Kyrkan
SPES Dalarna
Attention Dalarna
RSMH Dalarna
nxtME Dalarna
Fontänhuset 

Dela:

Therese OlssonProjektledare Inflytande och delaktighet

Telefon: 023-77 70 12
E-post: therese.olsson@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?