Inflytande och delaktighet – psykisk hälsa

Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa är ett projekt som startade hösten 2018 och sträcker sig till 2020-12-31. Syftet är att med stöd av en Brukarinflytandesamordnare (BISAM) utveckla metoder för att inhämta och samordna expertkunskap ur brukarnas perspektiv samt stärka befintliga intresseorganisationer inom området psykisk hälsa.

Utgångspunkten är att patientens eller brukarens egna upplevelser och önskemål utgör en kunskapskälla som ska vägas samman med forskning och erfarenhet för att höja kvaliteten inom psykiatrisk vård.

Projektets mål är att:

  • Att patienter, brukare och anhöriga ses som medskapare i vård och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa, såväl på individ- som verksamhets- och systemnivå.
  • Att rollen som inflytandesamordnare kan implementeras i ordinarie verksamheter för att tillgodose in hämtandet av brukarperspektivet.
  • öka kunskapen inom psykiatrin om vikten av brukarens inflytande.
  • skapa rutiner inom psykiatrin för att tidigare informera och inhämta synpunkter från brukarrörelsen (föreningar inom psykisk hälsa och personer med psykisk ohälsa) vid verksamhetsförändringar
  • stärka intresseföreningar inom psykisk hälsa att utveckla sin verksamhet

Hur arbetet bidrar till vården

För vården innebär projektets arbete att brukarna kommer att blir en del i det dagliga arbetet. Projektet bidrar också till att patienter och anhöriga ska känna att de är delaktiga i beslut som påverkar patienten. Likaså ska intresseföreningar  känna sig delaktiga i beslut som påverkar deras verksamhet. Projektets arbete har lett fram till att brukarrörelsens synpunkter finns tillvaratagna i handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa”.

Nära samarbeten och samordnare av information

Projektet samarbetar med föreningar inom psykisk hälsa och är en naturlig del i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Projektet samordnar information från de olika intresseföreningarnas verksamheter i form av ett nyhetsbrev som skickas ut via mejl och publiceras på projektets Facebooksida "Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa".

Dalarnas Nätverk för psykisk hälsa

Dalarnas Nätverk för psykisk hälsa är Dalarnas motsvarighet till NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och består av:
Föreningen Balans Dalarna
IFS Dalarna
OCD förbundet
Svenska Kyrkan
SPES Dalarna
Attention Dalarna
RSMH Dalarna
nxtME Dalarna
Fontänhuset

Dela:

Hade du nytta av informationen?