Inflytande och delaktighet – psykisk hälsa

Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa började som ett projekt som startade hösten 2018. Syftet var att med stöd av en Brukarinflytandesamordnare (BISAM) utveckla metoder för att inhämta och samordna expertkunskap ur brukarnas perspektiv samt stärka befintliga intresseorganisationer inom området psykisk hälsa. Detta visade sig mycket värdefullt och har fortsatt med förhållningen att Inflytandesamordnartjänsten ska bli en ordinarie tjänst.

Utgångspunkten är att patientens eller brukarens egna upplevelser och önskemål utgör en kunskapskälla som ska vägas samman med forskning och erfarenhet för att höja kvaliteten inom psykiatrisk vård.

Måletl är att:

  • Att patienter, brukare och anhöriga ses som medskapare i vård och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa, såväl på individ- som verksamhets- och systemnivå.
  • Att rollen som inflytandesamordnare kan implementeras i ordinarie verksamheter för att tillgodose in hämtandet av brukarperspektivet.
  • Öka kunskapen inom psykiatrin om vikten av brukarens inflytande.
  • Skapa rutiner inom psykiatrin för att tidigare informera och inhämta synpunkter från brukarrörelsen (föreningar inom psykisk hälsa och personer med psykisk ohälsa) vid verksamhetsförändringar
  • Stärka intresseföreningar inom psykisk hälsa att utveckla sin verksamhet

Hur arbetet bidrar till vården

För vården innebär det att brukarna kommer att blir en del i det dagliga arbetet. Brukarinflytande bidrar också till att patienter och anhöriga ska känna att de är delaktiga i beslut som påverkar patienten. Likaså ska intresseföreningar  känna sig delaktiga i beslut som påverkar deras verksamhet. 

Nära samarbeten och samordnare av information

BISAM samarbetar med föreningar inom psykisk hälsa och är en naturlig del i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Följ gärna Facebooksidan "Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa". 

BISAM är även utbildad instruktör och erbjuder utbildningar i MHFA- Första hjälpen till psykisk hälsa.

Utbildning - MHFA - Första Hjälpen till psykisk hälsa

Klicka här för att läsa mer om utbildningen MHFA

Dalarnas Nätverk för psykisk hälsa

Dalarnas motsvarighet till NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och består av följande föreningar:

Föreningen Balans Dalarna
IFS Dalarna
OCD förbundet
Svenska Kyrkan
SPES Dalarna
Attention Dalarna
RSMH Dalarna
nxtME Dalarna
Fontänhuset

Se mer information på hemsidan: Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?