MHFA Mental Health First Aid - Första hjälpen till psykisk hälsa

MHFA - Mental Health First Aid, Första hjälpen till psykisk hälsa.

Precis som den traditionella Första hjälpen utbildningen och hjärtlungräddningens L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns det ett Första Hjälpen program vid olika psykiska kristillstånd, även den med en handlingsplan.

Utbildningen finns i tre olika versioner, ungdom, vuxen och äldre. 
OBS! Endast distansutbildningar nu! 

Äldre: 8/3, 10/3, 16/3, 18/3 kl. 12.30–16.30 samtliga tillfällen.

Äldre: 23/3, 25/3, 29/3, 31/3 kl. 12.30–16.30 samtliga tillfällen.

Vuxen: 7/4, 8/4, 13/4, 14/4 kl. 12.30–16.30 samtliga tillfällen.

Äldre: 19/4, 21/4, 27/4, 29/4 kl. 12.30–16.30 samtliga tillfällen.

Äldre: 4/5, 6/5, 10/5, 11/5 kl. 12.30–16.30 samtliga tillfällen.

Ungdom: 18/5, 20/5, 25/5, 27/5 kl. 12.30-17.00 samtliga tillfällen.


Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom
Ungdomskursen har en särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12–18 år och är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, tex. skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. 
Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnos-grupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. 
Huvudmålet är på samma sätt som i de andra kurserna, att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa - vuxen
Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. 
Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra
en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. 
Kursen lär ut en handlingsplan och var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, grupp-övningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa - äldre
Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. 
I kursen behandlas även demenssjukdomar, matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med psykisk ohälsa.

ANMÄL dig här

Dela:

Hade du nytta av informationen?