Lanseringskonferens ÖK barn och unga

Datum: 04 februari 2022 - 04 februari 2022
Tid: 08:15 - 12:00
Plats: Digitalt via teams

Den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.

Målgrupp
Chefer, medarbetare och politiker inom Region Dalarna och länets kommuner (LSS, socialtjänst och elevhälsa).
Varför?
 För inspiration, information och dialog
 För att hjälpas åt att gå från ord till handling
 För att prata om hur vi tar oss framåt tillsammans
Vad?
Särskilda fokus under dagen:
 Tidiga samordnade insatser
 Gästföreläsning
 Implementering
 Samverkan mellan region och kommun

Anmälan

Tillbaka

Dela: