Överenskommelser för att stödja evidensbaserad praktik

Under åren 2010–2015 träffades en årlig överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som avsåg stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

Överenskommelserna hade som övergripande mål att brukarna skulle få ta del av insatser som bygger på kunskap från forskning, den professionelle expertisen och brukarnas erfarenheter.

Över tid kom överenskommelserna att omfatta barn-, ungdoms-, och missbruksvård samt stöd till personer med funktionsnedsättning. Vidare ingick insatser för e-hälsa. Syftet var att hela socialtjänsten skulle arbeta evidensbaserat.

Dela:

Hade du nytta av informationen?