Brukarinflytande och delaktighet - psykisk hälsa

Här kan du läsa mer om vad Brukarinflytandesamordnarens (BISAM) arbete handlar om.

Utgångspunkten är att patientens eller brukarens egna upplevelser och önskemål utgör en kunskapskälla som ska vägas samman med forskning och erfarenhet för att höja kvaliteten inom vård och omsorg i region och kommuner.

Målet är att:

  • Att patienter, brukare och anhöriga ses som medskapare i vård och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa, såväl på individ- som verksamhets- och systemnivå.
  • Öka kunskapen inom vård och omsorg om vikten av brukarens inflytande.
  • Skapa rutiner inom region och kommuner för att tidigare informera och inhämta synpunkter från brukarrörelsen (föreningar inom psykisk hälsa och personer med psykisk ohälsa) vid verksamhetsförändringar och förbättringsarbeten.
  • Stärka intresseföreningar inom psykisk hälsa att utveckla sin verksamhet

Nära samarbeten och samordnare av information

BISAM samarbetar med föreningar inom psykisk hälsa och är en naturlig del i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Följ gärna Facebooksidan "Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa". 

BISAM är även utbildad instruktör och erbjuder utbildningar i MHFA- Första hjälpen till psykisk hälsa.

Bakgrund

Läs mer om bakgrunden - Brukarinflytandesamordnare här

Utbildning MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

Klicka här för att läsa mer om utbildningen MHFA

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

Klicka här för att läsa mer

Dela:

Hade du nytta av informationen?