Regionala samverkans- överenskommelser har trätt i kraft

Den 1 juli 2021 trädde tre regionala samverkans- överenskommelser i kraft mellan Region Dalarna och länets femton kommuner.

​​Dessa är:

1. Länsövergripande överenskommelse om samverkan rörande personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedeleller spel om pengar. (pdf, 41 sidor)

2. Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. (pdf, 26 sidor)

3. Länsövergripande överenskommelse om ansvarsfördelning när kommunen beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB). (pdf, 11 sidor)

Kommuner och regioner har en lagstadgad skyldighet att ingå samarbete ifråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spelom pengar samt kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år. Dessa två länsövergripande överenskommelser utgör därmed regionala styrdokument för att stödja samverkan mellan Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner för respektive målgrupp. Vidareutgör de en grund för att ta fram lokala samverkansöverenskommelser inom varje kommun.

Den tredje samverkansöverenskommelsen avser att tydliggöra ansvarsfördelningen när en kommun beslutar om placering på hem för vård eller boende (HVB) och där den enskilde har behov av insatser från både hälso-och sjukvården och socialtjänsten.

Hade du nytta av informationen?