Rehab, hab, hjälpmedel

 

Frågor och svar

om den länsövergripande överenskommelsen och anvisningen; Rehabilitering, habilitering inklusive hjälpmedel i Dalarnas län

Frågor med koppling till överenskommelsen och dess tillämpning kan skickas till: ok-rehab-hab-hjalpmedel@regiondalarna.se 

För att möjliggöra att så många som möjligt kan ta del av, och få nytta av svaren så publiceras frågor och svar här nedan (efter dialog med frågeställaren).

Ja, i den länsövergripande överenskommelsen är det tydliggjort att primärvården ska överta uppföljningsansvar och kostnadsansvar.

Arbetsgruppen för implementeringen av den länsövergripande överenskommenslen för rehab, hab och hjälpmedel rekommenderar också att chef inom habiliteringen tar kontakt med vårdcentralens chef för en dialog.

Dela:

Hade du nytta av informationen?