Grundutbildning i samsjuklighet med Liria Ortiz

Under hösten erbjuds vid två olika tillfällen en 3-dagars grundutbildning i behandling av samsjuklighet med Liria Ortiz.

Grundutbildningens syfte är att lära ut olika pedagogiska och handfasta verktyg och modeller för att kunna bemöta och behandla personer med samsjuklighet. Utbildningen omfattar tre heldagar och av kursdeltagarna förväntas hög grad av eget deltagande, det förekommer även rollspel/träningstillfällen. Det kan även förekomma instuderingsfrågor inför och hemuppgifter mellan kurstillfällena. Det erbjuds även handledning med Liria i upp till 6 månader efter avslutad utbildning.

Datum:

Nu är båda utbildningstillfällena fullbokade och anmälan är stängd.

  • Alt 1: 25/9, 2/10 och 9/10 eller
  • Alt 2: 16/10, 23/10, 30/10

Tid: 9:00–16:00 (samtliga dagar)

Plats: Digitalt via Zoom (länk skickas ut till alla anmälda i god tid innan grundutbildningen)

Målgrupp: Denna utbildning är tvärprofessionell och riktar sig till yrkesverksamma i Dalarna inom hälso- och sjukvården samt socialtjänst, från första linjen till specialistnivå, som idag möter individer med psykisk ohälsa och riskbruk, skadligt bruk eller beroende samt bedriver stöd- och behandlingssamtal riktat till målgruppen.

Om utbildaren: Liria Ortiz är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, handledare, författare och föreläsare om motivation och förändring. Liria håller även i kurser i MI, ÅP, KBT, Samsjuklighet samt tagit fram manualer till dessa. www.liriaortiz.se

Liria Ortiz.JPG

Anmälan till grundutbildning i samsjuklighet med Liria Ortiz är nu stängd.

 

Vid frågor eller fundering kring utbildning eller anmälan vänligen kontakta:  

rss.dalarna@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?