Grundutbildning i samsjuklighet med Liria Ortiz

Under våren erbjuds en 3-dagars grundutbildning i samsjuklighet vid två olika tillfällen med Liria Ortiz.

Utbildningsinsatsen är en av flera åtgärder inom samsjuklighetsuppdraget för att möta några av kompetensbehoven som framkommit i den regionala kartläggningen som gjorts inom ramen för uppdraget.

Under våren 2023 erbjuder vi en 3-dagars digital grundutbildning i samsjuklighet med Liria Ortiz som ges vid två olika tillfällen.

Liria Ortiz är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, handledare, författare och föreläsare om motivation och förändring. Liria håller även i kurser i MI, ÅP, KBT, Samsjuklighet samt tagit fram manualer till dessa.

Grundutbildningens syfte är att lära ut olika pedagogiska och handfasta verktyg och modeller för att kunna bemöta och behandla personer med samsjuklighet. Denna utbildning är tvärprofessionell och riktar sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt socialtjänst, från första linjen till specialistnivå, som idag möter individer med psykisk ohälsa och riskbruk, skadligt bruk eller beroende samt bedriver stöd och behandling i någon form.

Anmäl dig genom att gå in på länken här nedanför. Mer information finns i inbjudan längre ner på sidan.

Anmälan till grundutbildning i samsjuklighet med Liria Ortiz

 

Utbildningen anordnas av RSS Dalarna inom ramen för uppdraget samsjuklighet. Vid frågor eller fundering kring utbildning eller anmälan vänligen kontakta:  

halsa.valfard@regiondalarna.se 

Hade du nytta av informationen?