Utbildningen "När det inte räcker"

"När det inte räcker" är en digital halvdagsutbildning om sambandet mellan våld, psykisk ohälsa och skadligt bruk och beroende samt vikten av samtida behandling.

Utbildningsinsatserna är en av flera åtgärder inom samsjuklighetsuppdraget för att möta några av kompetensbehoven som framkommit i den regionala kartläggningen som gjorts inom ramen för uppdraget.

Under hösten 2022 och våren 2023 erbjuder vi en digital halvdagsutbildning, "När det inte räcker", om sambandet mellan våld, psykisk ohälsa och skadligt bruk och beroende samt vikten av samtida behandling.

Webbutbildning erbjuds både till beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvården samt även till utbildare som har i uppdrag att utbilda sina kollegor i webbutbildningen. Anmäl dig genom att gå in på någon av länkarna här nedanför. Mer information finns i inbjudan längre ner på sidan.

Anmälan till ”När det inte räcker” utbildning om samsjuklighet för ledning och styrning

Anmälan till ”När det inte räcker”, utbildning om samsjuklighet för utbildare

 

Utbildningen är kostnadsfri och anordnas av RSS Dalarna inom ramen för uppdraget samsjuklighet. Vid frågor eller funderingar rörande utbildningen vänligen kontakta:

halsa.valfard@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?