Anmälan till ”När det inte räcker” - en utbildning om samsjuklighet för ledning och styrning

Här anmäler du dig till den digital halvdagsutbildning, När det inte räcker, om sambandet mellan våld (trauma), psykisk ohälsa (PTSD) och skadligt bruk och beroende.

För vem

För ledning och styrning.

Datum och tid

Tisdag 16/5 kl. 8:00-12:00  (Anmäl dig före 12/5) Nytt tillfälle!

Plats

Digitalt via Teams (länk skickas ut till alla anmälda i god tid innan utbildningen)

Mer information

För mer information se inbjudan.

Anmälan

Anmäl dig här nedanför genom att fylla i formuläret. 

Anmälan till ”När det inte räcker”

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att aktiviteten ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?