Vad är samsjuklighet? med Agneta Björck

Välkomna till en föreläsning som förklarar begreppet samsjuklighet och vad det innebär. Föreläsningen betonar också särskilt vikten av att möta målgruppen med ett personcentrerat förhållningssätt.

Vi ser idag att personer med samsjuklighet, personer med skadligt bruk/beroende i kombination med psykiatrisk diagnos och eller funktionsnedsättning, behöver mötas av en förståelse för hela sin person och de svårigheter som finns samtidigt.

I denna föreläsning beskriver föreläsaren Agneta Björck begreppet samsjuklighet, vad det innebär, dess konsekvenser och orsakssamband samt hur målgruppen ser ut. Vikten av tidig upptäckt, förebyggande arbete och ett gott bemötande av målgruppen.

Hur kan vi genom andra arbetssätt och genom samverkan möta målgruppens behov på ett bättre sätt?

Vad innebär samsjuklighetsutredningen och vad är målet med denna?

Datum: 30 augusti eller 5 oktober 2023 (anmälan stängd) 

Tid: 9:00–16:00

Plats: Digitalt via Teams

Målgrupp: Beslutsfattare och medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Dalarnas län. Inga förkunskaper krävs.

Om föreläsaren Agneta Björck: Agneta är utbildad sjuksköterska med lång erfarenhet av samsjuklighet. Från barn och familjearbete, beroendevård och psykiatri till äldreomsorg för personer i aktivt beroende.

Nu arbetar Agneta som handledare och utbildare nationellt och projektledare för KI/NASP i ett projekt för att öka kunskap om psykisk hälsa hos äldre. www.agnetabjorck.se

Agneta Samtalarförmedlingen bild.jpg

 

Anmälan till föreläsningen Vad är samsjuklighet? med Agneta Björck är nu stängd!

Vid frågor eller fundering kring föreläsningen eller anmälan vänligen kontakta:  

rss.dalarna@regiondalarna.se