studenter

Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är regionens utbildningscenter som jobbar för att medarbetare och team inom vård och omsorg får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Kompetenscentrum arbetar för hela regionen; för verksamhetsledning, medarbetare och studerade. Verksamheten ska främja kontinuerlig utveckling av generella och övergripande utbildnings- och kompetensinsatser.

På Kompetenscentrum sker även sjuksköterskestudenternas kliniska metodutbildningar, färdighetsträningar och kliniska examination med lärare från Högskolan Dalarna.

Kalendarium Kompetenscentrum

Dela:

Hade du nytta av informationen?