studenter

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Kliniskt Träningscentrum (KTC) är regionens utbildningscenter som jobbar för att medarbetare och team inom vård och omsorg får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Kliniskt Träningscentrum (KTC) arbetar för hela regionen; för verksamhetsledning, medarbetare och studerade. Verksamheten ska främja kontinuerlig utveckling av generella och övergripande utbildnings- och kompetensinsatser.

På Kliniskt Träningscentrum (KTC) sker även sjuksköterskestudenternas kliniska metodutbildningar, färdighetsträningar och kliniska examination med lärare från Högskolan Dalarna.

Kalendarium Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Dela:

Hade du nytta av informationen?