KC Learn

​KC Learn är ett koncept med kortare utbildningar anpassade för din yrkesroll, där du får utökade kunskaper som du kommer ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Region Dalarna ska erbjuda en vård som är jämlik, patientsäker och har god kvalitet. Som ett led i att uppnå detta utökas möjligheterna till kompetensutveckling för undersköterskor och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård.

Om KC Learn

KC Learn är ett stående utbildningsutbud för dessa målgrupper. Utbildningarna riktar sig såväl till anställda inom Region Dalarna som i dess kommuner.

De flesta utbildningarna är 2-8 timmar, samtliga är kostnadsfria för Region Dalarna, kommunerna och privata vårdgivare.

Om det inte står att utbildningen är specifikt för under- eller sjuksköterskor så är utbildningen till för båda kategorierna.

Om ort inte anges hålls kursen i Falun. Målet är att även kunna erbjuda utbildningarna via videolänk framöver. 

Alla kurser inställda

Vi har beslutat att ställa in samtliga kurser inom KC Learn för att minska smittorisken av coronaviruset (covid-19) i enlighet med regionens restriktioner.

Dela:

Hade du nytta av informationen?