KC Learn

​KC Learn är ett koncept med kortare utbildningar anpassade för din yrkesroll, där du får utökade kunskaper som du kommer ha nytta av i ditt dagliga arbete.

Region Dalarna ska erbjuda en vård som är jämlik, patientsäker och har god kvalitet. Som ett led i att uppnå detta utökas möjligheterna till kompetensutveckling för undersköterskor och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård.

Om KC Learn

KC Learn är ett stående utbildningsutbud för dessa målgrupper. Utbildningarna riktar sig såväl till anställda inom Region Dalarna som i dess kommuner.

De flesta utbildningarna är 2-8 timmar, samtliga är kostnadsfria för Region Dalarna, kommunerna och privata vårdgivare.

Om det inte står att utbildningen är specifikt för under- eller sjuksköterskor så är utbildningen till för båda kategorierna.

Om ort inte anges hålls kursen i Falun. Målet är att även kunna erbjuda utbildningarna via videolänk framöver. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?