Fullbokad! Strokekompetensutbildning - certifiering

För alla yrkesprofessioner som behandlar strokepatienter. Mer information kommer.

Utbildningstillfällen

Utbildningen omfattar fyra fysiska träffar, resten är på distans.

  • 25 mars (halvdag)
  • 17 september
  • 13 november
  • 17 mars 2021 (examination)

Obs! Kursen är fullbokad. Nytt tillfälle kommer att erbjudas i höst.

Dela:

Hade du nytta av informationen?