Preanalys. Från beställning till provsvar

Kursinnehåll

Varför är det viktigt att det blir rätt från början?
Kvalitativa eller kvantitativa provsvar
Är det positivt att vara negativ?

Förkunskap

Titta gärna i Provtagningsanvisningarna. Har Ni frågor i ämnet så maila gärna före kursen till karin.olander@regiondalarna.se

Kurskostnad

Kursen är kostnadsfri för alla.

Målgrupp

Undersköterskor och sjuksköterskor.

Anmälan

Anmäl intresse till din chef som beslutar om du kan delta.
Obs! Max 20 deltagare per kurstillfälle.  
Plats: Kompetenscentrum, Tallbacken plan 6, Falu lasarett.

Vi bjuder på frukt och dryck på för- och eftermiddag.

Utbildningstillfälle

2020-05-20 kl 9.00-16.00

Anmäl dig här

Godkänn villkor

Informationen samlas in av Region Dalarna som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina uppgifter med extern part.

Ändamålet med behandlingen är att sammanställa deltagaruppgifter för dialogdagen.

Samtycket är giltigt under till dess att dialogdagen har ägt rum, därefter raderar vi uppgifterna. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta webb.redaktionen@regiondalarna.se . Obeservera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan amtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@regiondalarna.se . Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Jag samtycker till ovanstående.

Dela:

Hade du nytta av informationen?